ร่วมกิจกรรม ก่อนวันเด็กปี 2561

วันนี้ (12 ม.ค.61) เวลา 08.00 น.

ตม.จว.ลำพูน ร่วมกิจกรรมวันเด็กปี 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ถ.อินทยงยศ จว.ลำพูน โดยได้มอบน้ำดื่มและเงินสมทบ เพื่อซื้อของขวัญ และขนม แจกให้แก่เด็กๆ จว.ลำพูน