ผบช.สตส. ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ลำพูน

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 เวลา 15.30 น.

ว่าที่ พ.ต.ต.สุริยา ไชยนาน สว.ตม.จว.ลำพูน พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ซึ่งมาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการ ของ ตม.จว.ลำพูน จาก ฝตส.1 ตส.3 สตส. เมื่อวันที่ 25-26 ม.ค.2560 ซึ่งผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย