ตม.จว.ลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ

และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ พ.ต.ต.สุริยา ไชยนาน สว.ตม.จว.ลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วย ผกก.สภ.ฯ ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน