เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย จากการประกอบอาชีพลำไยอบแห้งสีทอง

วันที่ (11 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการ ของ พ.ต.ต.ณวิภาส เทศแย้ม สว.ตม.จว.ลำพูน มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมภพ หอมนาน รอง สว.ตม.จว.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจากการประกอบอาชีพลำไยอบแห้งสีทอง ณ วัดสันป่าเหียง ม.7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน โดย ตม.จว.ลำพูน ได้ประชาสัมพันธ์ มาตรา 37 การแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน และมาตรา 38 การแจ้งที่พักคนต่างด้าว แก่ผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง