ตม.จว.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ “สร้างความเข้าใจ การจ้างงาน แรงงานต่างด้าว”

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 เวลา 9.30 น.

ว่าที่ พ.ต.ต.สุริยา ไชยนาน สว.ตม.จว.ลำพูน มอบหมายให้ ร.ต.อ.เกมกุลิน นิธิชลสุข และ ร.ต.อ. สมภพ หอมนาน รอง สว.ตม.จว.ลำพูน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อกฎหมาย และรับฟังข้อคิดเห็น ของผู้ประกอบการ นายจ้าง เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการจ้างแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย รวมทั้งการสรุปสถานการณ์ ข้อมูล แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ จากผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่ครอบครองแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ จำนวน 23 ราย โดยมี นายมงคล หมื่นอภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน