ตม.จว.ลำพูน ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 เวลา 07.30 น.

ว่าที่ พ.ต.ต.สุริยา ไชยนาน สว.ตม.จว.ลำพูน มอบหมายให้ ร.ต.อ.เกมกุลิน นิธิชลสุข รอง สว.ตม.จว.ลำพูน ร่วมประกอบพิธีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน