ประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2560

วันนี้ (27 ธ.ค.60) เวลา 13.30 น.

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมการประชุมการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.ลำพูน โดยมี พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพทผบก.ภ.จว.ลำพูน เป็นประธานการประชุม